Odpowiedzi

2011-08-02T12:15:52+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

100g ZnCl2 -------3g zanieczyszczeń
200g ZnCl2 --------xg zanieczyszczeń
x = 6g zanieczyszczeń

ms=194g
mr=2000g+200g=2200g
Cp=ms*100%/mr
Cp=194*100/2200
Cp = 8,82%

2 1 2
2011-08-02T12:34:16+02:00

Dane:

mw (masa wody) - 2 kg = 2000g

ms ZnCl₂ (masa chlorku cynku)- 200g

C%- ?

 

a) Obliczam masę zanieczyszczeń (Z) w chlorku cynku  :

200g ZnCl₂ -------------------stanowi------100%

to Zg zanieczyszczeń--------stanowi---------3%

 

Z = 3% * 200g : 100% =  = 6g zanieczyszczeń

 

b) Obliczam masę czystego chlorku cynku (ms₁) :

ms₁= ms- Z= 200g - 6g = 194g czystego ZnCl₂

 

Obliczam masę całego roztworu (mr):

mr= ms + mw= 200g + 2000g = 2200g


Obliczam stężenie procentowe (C%) :
Cp=ms₁ * 100% : mr
Cp =194g *100% : 2200g

C% ≈  8,8%

1 1 1