Odpowiedzi

2009-11-22T09:13:56+01:00
1. Do zbioru rozwiązań nierówności x²<9
(x-3)(x+3)<0
x∈(-∞,-3)u(3,∞)
nie należy liczba:
x=2
x=0
x=1/2
wszystkie te które nie należa to
<-3,3>
2. Dana jest funkcja f(x)=(1-√3m)x+2. Funkcja ta jest malejąca dla:
a<0
1-√3m<0
-√3m<-1
m>1/√3
3. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f(x)=-(x+6)²+4 jest przedział:
p=-6
q=4
Zbw=(-∞,4>