Odpowiedzi

2009-11-22T09:22:20+01:00
Litania do św. MONIKI

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, bez zmazy poczęta, ...
módl się za nami

Święty Józefie, opiekunie Świętej Rodziny,
Święta Moniko, matko św. Augustyna,
Święta Moniko, wzorze dobrych matek i wdów pobożnych,
Święta Moniko, wzorze małżonek,
Święta Moniko, która umiałaś zachować karność życia chrześcijańskiego
Święta Moniko, przykładem cnót nawracająca niewiernego małżonka Twego
Święta Moniko, gorzkie łzy za błądzącego syna wylewająca
Święta Moniko, w gorących modlitwach nie ustająca
Święta Moniko, przezornie a zarazem gorliwie o zbawienie syna zabiegająca
Święta Moniko, nad synem z oddalenia czuwająca
Święta Moniko, uzdrowienie dla syna swego ze śmiertelnej choroby otrzymująca
Święta Moniko, proroczymi słowy przez biskupa w nadziei utrzymywana
Święta Moniko, nawrócenie syna łzami radości oblewająca

Święta Moniko, której serce pociechą przepełnione zostało
Święta Moniko, w bogobojnych z synem rozmowach, bardziej jeszcze w cnotach do zbawienia prowadzących-utwierdzona
Święta Moniko, światłem syna Twego jeszcze bardziej oświecona
Święta Moniko, u schyłku świątobliwego żywota spokojnie w Bogu umierająca
Święta Moniko, opiekunko matek płaczących i proszących za dziećmi błądzącymi
Święta Moniko, niejedną wdowę w udręczeniu pocieszająca
Święta Moniko, najpewniejsza orędowniczko sierot u miłosierdzia Bożego

Święta Moniko, zachowaj niewinność dzieci,
prosimy Cię o to

Święta Moniko, racz podwoić opiekę nad dorastającą młodzieżą, wystawioną na niebezpieczeństwa dzisiejszego świata,
Święta Moniko, dopomagaj tym, którzy czują w sobie pierwsze wezwanie łaski, aby w ich sercach wzrosła
Święta Moniko, przyprowadź ich do szczęśliwego nawrócenia
Święta Moniko, uproś matkom łaski potrzebne do spełniania swych powinności
Święta Moniko, uproś dla wdów i sierot łaskę Boską, a w doczesnych potrzebach pomoc ludzi cnotliwych
Święta Moniko, wraz ze świętym Augustynem wstaw się za dziećmi naszymi
Święta Moniko, wraz ze świętym Augustynem weź pod szczególną opiekę uciśnione wdowy i opuszczone sieroty,


Chwalebny smutku tak świętej matki, św. Augustynie, módl się za nami.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata-przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


W.: Zawsze się trzeba modlić,
O.: I nigdy nie ustawać.


Módlmy się.
Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi, Augustynowi. Daj nam, za wstawiennictwem ich obojga, opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tekst modlitwy zaczerpnięty z książki pt. "Litanie" wyd. Michalineum
2009-11-22T09:45:09+01:00


Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, bez zmazy poczęta, ...
módl się za nami

Święty Józefie, opiekunie Świętej Rodziny,
Święta Moniko, matko św. Augustyna,
Święta Moniko, wzorze dobrych matek i wdów pobożnych,
Święta Moniko, wzorze małżonek,
Święta Moniko, która umiałaś zachować karność życia chrześcijańskiego
Święta Moniko, przykładem cnót nawracająca niewiernego małżonka Twego
Święta Moniko, gorzkie łzy za błądzącego syna wylewająca
Święta Moniko, w gorących modlitwach nie ustająca
Święta Moniko, przezornie a zarazem gorliwie o zbawienie syna zabiegająca
Święta Moniko, nad synem z oddalenia czuwająca
Święta Moniko, uzdrowienie dla syna swego ze śmiertelnej choroby otrzymująca
Święta Moniko, proroczymi słowy przez biskupa w nadziei utrzymywana
Święta Moniko, nawrócenie syna łzami radości oblewająca

Święta Moniko, której serce pociechą przepełnione zostało
Święta Moniko, w bogobojnych z synem rozmowach, bardziej jeszcze w cnotach do zbawienia prowadzących-utwierdzona
Święta Moniko, światłem syna Twego jeszcze bardziej oświecona
Święta Moniko, u schyłku świątobliwego żywota spokojnie w Bogu umierająca
Święta Moniko, opiekunko matek płaczących i proszących za dziećmi błądzącymi
Święta Moniko, niejedną wdowę w udręczeniu pocieszająca
Święta Moniko, najpewniejsza orędowniczko sierot u miłosierdzia Bożego

Święta Moniko, zachowaj niewinność dzieci,
prosimy Cię o to

Święta Moniko, racz podwoić opiekę nad dorastającą młodzieżą, wystawioną na niebezpieczeństwa dzisiejszego świata,
Święta Moniko, dopomagaj tym, którzy czują w sobie pierwsze wezwanie łaski, aby w ich sercach wzrosła
Święta Moniko, przyprowadź ich do szczęśliwego nawrócenia
Święta Moniko, uproś matkom łaski potrzebne do spełniania swych powinności
Święta Moniko, uproś dla wdów i sierot łaskę Boską, a w doczesnych potrzebach pomoc ludzi cnotliwych
Święta Moniko, wraz ze świętym Augustynem wstaw się za dziećmi naszymi
Święta Moniko, wraz ze świętym Augustynem weź pod szczególną opiekę uciśnione wdowy i opuszczone sieroty,

Chwalebny smutku tak świętej matki, św. Augustynie, módl się za nami.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata-przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Zawsze się trzeba modlić,
O.: I nigdy nie ustawać.


Módlmy się.
Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi, Augustynowi. Daj nam, za wstawiennictwem ich obojga, opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1 5 1
2009-11-22T09:49:52+01:00
Boże, którzy obserwowałeś pobożne łzy i błagania Św Monika, wysłuchanie jej modlitwy o nawrócenie męża i o powrót syna, Augustyna, daj nam łaskę. Błagam Cię również o szczerą gorliwość, abyśmy uzyskali, co ona - zbawienie własnej duszy, oraz dusz należące do nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
3 4 3