Proszę o szybkie odpowiedzi bo jutro sprawdzian

1 co to jest sakrament?
2 kto i kiedy ogłosił Maryję matką kościoła?
3 co to są charyzmaty? (podaj przykłady)
4 co to są cnoty? (podaj przykłady)
5 podaj 2 przykłady wydarzeń biblijnych w których uczestniczyła Maryja
6 w jaki sposób nawrócił się św. Paweł opisz wydarzenie
7 gdzie urodził się św.Paweł
8 podaj miasto do którego jadąc nawrócił się św Paweł
9 w którym mieście i kiedy poniósł śmierć św Paweł
10 w którym mieście miało miejsce zesłanie Ducha św.
11 WYJAŚNIJ: 1 kor, Ga, Rz, Hbr
12 w jaki sposób Duch św. działa dziś w kosciele (4 pod punkty)
13 ile podróży odbył św. Paweł i podaj ich daty
14 jakim tytułem okreslany jest św. Paweł

1

Odpowiedzi

2009-11-22T10:22:03+01:00
1.Sakrament jest to ustanowiony przez Jezusa Chrystusa znak przekazania nam łaski
2.21 listopada 1964 r. papież Paweł VI w obecności wszystkich Ojców Soborowych i przy ich gorącym aplauzie ogłosił Maryję Matką Kościoła
3.Charyzmaty nie są permanentne, przychodzą do nas wtedy, kiedy są potrzebne. Na przykład, jeśli jest tutaj obecny ktoś chory – Duch Święty daje mi dar uzdrawiania.
4.Są cztery cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i męstwo.

Tyle wiem dalej nie wiem
1 3 1