Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T10:35:49+01:00
[x³⁰ * x⁷]⁴:[(x⁷)⁴ *x³]
=[x³⁷]⁴:[x³¹]
=x¹⁴⁸:x³¹=x¹¹⁷

|x-3|<3
-3<x-3 ∧ x-3<3
x>0 ∧ x<6
x∈(0,6)

|x+4|>5
x+4>5 v x+4<-5
x>1 v x<-9
x∈(-∞,-9) u (1,∞)
2009-11-22T11:28:20+01:00
[((x⁵)⁶ / x⁷)⁴] / [(x⁴ * x³)⁴ * x³] = [(x³⁰ / x⁷)⁴] / [(x⁷)⁴ * x³] = [(x²³)⁴] / (x²⁸ * x³) = x⁹² / x³¹ = x⁶¹