Wybierz wynalazek, który twoim zdaniem był najważniejszy w ostatnich 100 latach. Napisz krótki tekst, uzasadniając swój wybór. W swojej wypowiedzi staraj się zawrzeć odpowiedzi na poniższe pytania.

1. What's the name of your invention ???
2. When was it invented ? (mniej więcej)
3. Who invented it ?
4. Why do you think it is important ?

1

Odpowiedzi

2009-11-23T13:56:39+01:00
The name of the invention is MP3. Was invented in 1998. Since that day, otherwise we do with music, which is much closer to us. This device invented the Fraunhofer Institute.


Nazwą wynalazku jest MP3. Został wymyślony w roku 1998. Od tego dnia inaczej podchodzimy do muzyki, która jest znacznie bliżej nas. Urządzenie to wynalazł Instytut Fraunhofer.