1.Rozwiąż równania:
a)5y=13
b)1/7(jedna siódma)x=-2
c)-7b=7/8
d)7x+7=35
e)2-x=5-2x
f)69-x=x+96
g)1/2x+5=x+8
2.Rozwiąż równania:
a)97=2x-5
b)43=7+9x
c)17=11-12x
d)3 2/3 =1/2x-1/3(3 2/3-trzy całe i dwie trzecie)
4.Znajdź liczbę "x",dla której:
a)wartość wyrażenia 1-5x jest równa -9,
b)wartość wyrazenia 6x+7 jest równa wartości wyrażenia 1-5x.

1

Odpowiedzi

2009-05-16T16:04:46+02:00
1.a)5y=13/5 y=2,6
b) 1/7x=-2 x=-2/1/7 x=-2*7/1 x=-14/1 x=-14
c)-7b=7/8 b=7/8/(-7) b=7/8*1/-7=-1/8
d) 7x+7=35 7x=35-7 7x=28/7 x=4
e) 2-x=5-2x 2x-x=5-2 x=3
f) 69-x=x+96 -x-x=96-69 -2x=27/(-2) x=-13,5
g) 1/2x+5=x+8 1/2x-x=8-5 -1/2x=3/(-1/2) x=-6
2. a) 97=2x-5 -2x=-5-97 -2x=-102/(-2) x=51
b) 43=7+9x -9x=7-43 -9x=-36/(-9) x=4
c) 17=11-12x 12x=11-17 12x=-6/12 x=-6/12