Odpowiedzi

2009-05-16T15:37:20+02:00
Konstytucja kwietniowa
ustrój prezydencki
ograniczenie praw i wolności
nieograniczona władza prezydenta
sejm pozbawiony większości uprawnien

konstytucja marcowa
partia gabinetowa
zwierzchnictwo narodu
ograniczona władza prezydenta
przewaga władzy ustawodawczej nad wykonawcza

konstytucja majowa
polityczne zrownanie szlachty i mieszczan
znosiła liberum veto, wolna elekcje, konfedracje, sejmy skonfederowane
sejm miał decydowac wiekszoscia glosow
ustawiano dziedzicznoś tronu
1 4 1