Odpowiedzi

2009-11-22T10:08:46+01:00
1. Uzywajac liczby π oblicz pole kola o prmieniu 9cm
pole = πr²
pole=π9²= 81π cm²
2.oblicz dlugosc promienia kola ktorego pole wynosi 16πcm²
pole = πr²
promień = √16=4cm
3.Przyjmujac π 3,1416 oblicz pole kola o promieniu 4cm
pole = πr²
pole=3,1416*4²=3,1416*16=50,2656cm²
4 oblicz obwod kola ktorego pole jest rowne 36πcm²
promień = √36=6cm
obwód = 2πr
obwód=2π6=12π
2009-11-22T10:10:24+01:00
1. P= πr^
P= π 9^= 81π^

2. 16πcm^ = πr^
16 cm^= r^ / pierwiastek
4cm = r

3. P= 3,1416 x 4^= 50,2656 cm^

4. 36 πcm^= π r^
r=6 cm

Ob= 2π r
Ob= 2π6= 12π= 37,6992 cm
2009-11-22T10:12:21+01:00
1. Uzywajac liczby π oblicz pole kola o prmieniu 9cm
P=πr²
P=81π

2.oblicz dlugosc promienia kola ktorego pole wynosi 16πcm²
P=16π
P=πr²
πr²=16π
r²=16
r=4


3.Przyjmujac π 3,1416 oblicz pole kola o promieniu 4cm
P=πr²
P=16π=50,2656

4 oblicz obwod kola ktorego pole jest rowne 36πcm²
P=πr²
P=36π
36π=πr²
r²=36
r=6
Ob=2πr
Ob=12π