Acetylen i chlorowodór reagują ze sobą tworząc związek chemiczny A, który ulega reakcji polimeryzacji, tworząc związek B. Napisz równania reakcji prowadzące do otrzymania związków A i B. w związku B zaznacz monomer i polimer

Jak to zrobić? Wie ktoś? z góry dzięki

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T10:18:44+01:00
Acetylen w reakcji z chlorowodorem daje chloroeten czyli związek A
równanie:
CH≡CH+ HCl-> CH₂=CHCl

chloroeten ulega reakcji polimeryzacji dając polichlorek winylu potocznie zwanym PCV
równanie:
nCH₂=CHCl---p,T------->[-CH₂-CHCl-CH₂-CHCl-]n

MONOMER TO: CH₂=CHCl
POLIMER TO: [-CH₂-CHCl-CH₂-CHCl-]
2009-11-22T11:55:24+01:00
Acetylen + chlorowodór
HC≡CH + HCl ----> H2C=CH
...............................|
...............................Cl
polimeryzacja
n(H2C=CH)-----T, p---> -(-H2C-CH-)-n
.........|............................|
.........Cl.........................Cl

A: CHLOROETEN, jest to MONOMER
B: polichlorek winylu, PCV, jest to POLIMER

przepraszam za te kropki, ale chciałam, by były dobrze widoczne te wzory :)