Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-22T10:28:56+01:00
Formy walki zbrojnej:
- napady zbrojne na transporty wojskowe, zakłady przemysłowe itp.
- akcje odwetowe
- akcje likwidacyjne przeciwko funkcjonowaniu aparatu okupanta, gestapo, członkom band terrorystycznych itp.
- odbijanie transportów więziennych,
- akcje rozbrojeniowe- w celi zdobycia broni
- akcje niszczenia dokumentów
- partyzantka
Rodzaje walki zbrojnej:
-walka regularna ( starcia zwartych formacji na polu walki)
-działania nieregularne( opor zbrojny na obszarach okupowanych przez przeciwinika. dzialania nieregularne prowadzą przede wszystkim wojska obrony terytorialnej.
2009-11-22T13:17:19+01:00
Tragiczne doświadczenia II wojny światowej spowodowały ,
ze społeczność międzynarodowa zadeklarowała gotowość likwidacji wojny jako sposób rozwiązywania konfliktów między państwami.W artykule 33.Karty Narodów Zjednoczonych z 1945 roku.Jako drogę rozstrzygania sporów wymieniono tylko sposoby pokojowe-nie militarne, nie użycie siły ,nie groźbę użycia siły .
Pokojowe -a więc arbitraż , rokowania , koncyliacje*, różnego rodzaju procedury sądowe . Niemniej ,zgodnie z artykułem 42.Karty Narodów Zjednoczonych , dopuszcza się możliwość
użycia siły zbrojnej w sytuacji , gdy nie możliwe jest zapewnienie pokoju środkami pozamilitarnymi.Działania wojenne prowadzone bez mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ , które nie spełniają wymagań interwencji w celu przywrócenia pokoju - są sprzeczne z prawem międzynarodowym.