Przeczytaj fragment tajnego protokołu i oceń jego znaczenie dla Polski.

Protokół:
Z okazji podpisania paktu o nieagresji między Rzeszą Niemiecką a ZSRR podpisani pełnomocnicy obu stron poruszali w ściśle poufnej wymianie zdań sprawę wzajemnego rozgraniczenia stref interesów obu stron. [...]
Na wypadek terytorialono-politycznego przekształcenia terytoriów należących do państwa polskiego, strefy interesów Niepaństwa polskiego i ZSRR będą rozgraniczone w przybliżeniu o linię Narew-Wisła-San. Kwestia, czy w interesie obu stron uznane będzie za pożądane utrzymanie niepodległości państwa polskiego, zostanie definitywnie zdecydowana dopiero w ciągu dalszego rozwoju wypadków politycznych. W każdym razie oba rządy rozwiążą tę kwestię na drodze przyjacielskiego porozumienia. [...]
Protokół ten traktowany będzie przez obie strony w sposób ściśle tajny.[...] (tajny protokół do paktu między Niemcami a Związkiem Radzieckim, 23.08.1939r.

1

Odpowiedzi

2009-11-22T10:46:55+01:00
Protokół (własciwie Pakt Ribentrop-Mołotow) jest 4 rozbiorem Polski. Chodziło o to,że w razie wojny Niemiec z Polską, Rosja zobowiązywała się udzielić pomocy zbrojnej Niemcom. Po wojnie Polska miała być podzielona między ZSRR i Niemcy wzdłuż rzek Narew-Wisła-San.
7 2 7