1. Podaj ilu metrom i ilu kilometrom w terenie odpowiada 1 cm na mapie o skali:
a) 1 : 300 000
b) 1 : 15 000
c) 1 : 10 000
d) 1 : 27 000

2. Jaka jest rzeczywista odległość między punktami, które na mapie o skali 1 : 200 000 są odległe o:
a) 1 cm
b) 5,5 cm
c) 3 mm
d) 10,3 cm

3

Odpowiedzi

2009-11-22T10:54:09+01:00
1.
a) 1 cm odpowiada 3000m = 3km
b) 1 cm odp. 150m= 0,15km
c) 1cm odp. 100m=0,1km
d) 1 cm odp. 270m=0,27km

2. a) 2km
b) 11 km
c) 0,06km
d)20,6km
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T10:59:53+01:00
1.
a) 3 000 m | 3 km
b) 150 m | 0,15 km
c) 100 m | 0,1 km
d) 270 m | 0,27 km

2.
a) 200 000 cm = 2 000 m = 2 km
b) 1 100 000 cm = 11 000 m = 11 km
c) 60 000 mm = 6 000 cm = 60 m
d) 2 060 000 cm = 20 600 m = 20,6 km
2009-11-22T11:52:06+01:00
1.1. Podaj ilu metrom i ilu kilometrom w terenie odpowiada 1 cm na mapie o skali:
a) 1 : 300 000
b) 1 : 15 000
c) 1 : 10 000
d) 1 : 27 000
zatem
a) 1 cm to w terenie 300 000cm= 3000m = 3km
b) 1 cm to w terenie 15 000cm=150m= 0,15km
c) 1cm to w terenie 10 000cm=100m=0,1km
d) 1 cm to w terenie 27 000cm=270m=0,27km

2. Jaka jest rzeczywista odległość między punktami, które na mapie o skali 1 : 200 000 są odległe o:

. a)
1----------200 000
1--------x
x= 2km
b)1----------200 000
5,5--------x

x= 11 km
c) 1----------200 000
0,3--------x

x=0,06km
d)

1----------200 000
10,3--------x
x=20,6km