Odpowiedzi

2009-11-22T10:58:04+01:00
Najważniejszy akt prawny w państwie, określający ustrój, podział władzy, obowiązki i prawa obywatela.
2009-11-22T10:59:16+01:00
Akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.
W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia. Konstytucja może więc określać: podstawy ustroju społeczno - gospodarczego państwa, ponadto organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela

Niektóre organizacje nazywają konstytucją główny zestaw reguł, którymi kierują się w działalności.