Zad.4
Który roztwór soli ma większe stężenie procentowe?

Ilość soli (w gramach) Ilość wody (w gramach)
Roztwór 1 5 120
Roztwór 2 9 291

zad. 5.
Zmieszano 46 g roztworu cukru o stężeniu 12% i 10g roztworu cukru o stężeniu 8%o. Oblicz stężenie procentowe otrzymanej mieszaniny.

2

Odpowiedzi

2009-11-22T11:03:50+01:00
Zad.4.
roztwór 29291

zad.5.
46*12 %=5,52
10*8 %=0,8
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T12:25:58+01:00
Zad. 4
roztwór 1:

5+120=125
/ kreska ułamkowa

5/125=25

roztwór 2:

291+9=300
9/300=ok.33
odp roztwór 2