1. jedna trzecia powierzchni kraju położona jest w depresji.
2.z tego kraju sprowadzamy do polski boksyty.
3.najmniejsze z pośród państw beneluksu.
4.jedyne państwo które po rozpadzie byłej jugosławii weszło do unii europejskiej.
5.w stolicy tego kraju znajdują się siedziby parlamentu europejskiego, komisji europejskiej i rady unii europejskiej.
6.ojczyzna straussa.
7.państwo zwane zielona lub szmaragdową wyspą.
8.stolicą tego kraju jest miasto nadbałtyckie położone nad zatoką ryską.
9.państwo położone na wyspie podzielonej na część grecką i turecką.
10.98% tego kraju wyznaje prawosławie.
11.w tym kraju przyznaje się nagrodę nobla.
12.w tym państwie 95% energii elektrycznej otrzymuje się ze spalania węgla.
13.państwo o najwiękrzej liczbie jezior na świecie.
14.
kraj w którym 77% energii wytwarzają elektrownie atomowe.

3

Odpowiedzi

2009-11-22T11:09:07+01:00
Holandia
ukraina
luksemburg
słowenia
belgia
czechy
irlandia
łotwa
cypr
grecja
szwecja
polska
finlandia
francja
2009-11-22T11:18:17+01:00
1.Holandia
2.Niemcy
3.Luxemburg
4.
5.Bruksela
6.Mozarta
7.Irlandia
8.Ryga
9.Cypr
10.Grecja
11.Szwecja
12.Polska
13.Finlandia
2009-11-22T11:27:10+01:00
1. Holandia
2. Węgry
3. Luksemburg
4. Słowenia
5. Belgia
6. Wiedeń
7. Irlandia
8. Estonia
9. Cypr
10. Grecja
11. Szwecja
12. Polska
13. Finlandia
14. Francja