Okrąg ma promień długości 10cm. Oblicz pole wpisanego w ten okrąg trójkąta równobocznego.2.Sprawdź własność opisaną poniżej dla kwadratu i trójkąta równobocznego.


Wyobraź sobie pierścień utworzony przez okrąg opisany na wielokącie foremnym i okrąg wpisany w ten wielokąt. Jeśli wielokąt ma bok długości "a", to pole pierścienia jest równe π/4 a², niezależnie od tego , ile boków ma wielokąt.

1

Odpowiedzi

2009-11-22T11:17:25+01:00
Zad. 1
R=10 cm
R=(a√3)/3
10=(a√3)/3
a=10√3 długość boku naszego trójkąta

P=(a²√3)/4 - wzór na pole trójkąta równobocznego
P=[(10√3)²√3)/4=300√3/4=75√3