Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T11:15:30+01:00
Banki genów są wyspecjalizowanymi instytucjami, których zadaniem jest zachowanie zasobów genowych i uczynienie ich dostępnymi do wykorzystania. W Polsce ochrona roślinnych zasobów genowych roślin użytkowych została zapoczątkowana w PINGW w Puławach w 1922 roku, a następnie była rozwijana w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Program Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych został zapoczątkowany w 1979 roku i ma na celu ochronę materiału genetycznego najważniejszych roślin uprawnych i ich krewnych na potrzeby hodowli i badań.

W ramach programu opracowano metody zachowania ex situ roślin użytkowych, ich dokumentacji i oceny. Program ma charakter sieci współpracujących ze sobą kolekcji roślin użytkowych. Kolekcje te znajdują się w trzech wyższych uczelniach, siedmiu branżowych instytutach, siedmiu stacjach hodowli roślin i w Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN. Są one związane z centralną przechowalnią i centralnym systemem informacji o zasobach genowych znajdującymi się w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. W ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej chronionych jest około 64 tys. obiektów. W kolekcjach utrzymywane są wszystkie ważne gospodarczo grupy roślin: zboża, strączkowe, pastewne, okopowe, warzywa, drzewa owocowe, lecznicze i rośliny przemysłowe. Zgromadzone materiały stanowią część naszego dorobku kulturalnego i naukowego.

Wszystkie zgromadzone w banku genów materiały posiadają dokumentację swojego pochodzenia i wyniki ich oceny. Bazy danych są zarządzane przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin przy współpracy z instytucjami uczestniczącymi w programie.
2009-11-22T12:30:13+01:00
Banki genów są wyspecjalizowanymi instytucjami, których zadaniem jest zachowanie zasobów genowych i uczynienie ich dostępnymi do wykorzystania. W Polsce ochrona roślinnych zasobów genowych roślin użytkowych została zapoczątkowana w PINGW w Puławach w 1922 roku, a następnie była rozwijana w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Program Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych został zapoczątkowany w 1979 roku i ma na celu ochronę materiału genetycznego najważniejszych roślin uprawnych i ich krewnych na potrzeby hodowli i badań.