OBlicz procentową zamiane produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca (w dolarach USA) w wybranych krajach. WYnik zaokrąglij do częsci dziesietnych. Kraj:Dania - w roku 1995: 33.144 zaś w 2003 r. : 31.100 Węgry w roku 1995: 3.189 a w 2003 : 13.900 Portugalia w roku 1995: 10.060 a w 2003: 18.000 Wielka Brytania w 1995: 18.799 a w 2003: 27.700(to wszytsko bylo w ramce) trzeba obliczyc zamiane w dolarach i zamiane procentową.

1

Odpowiedzi

2009-11-22T11:41:10+01:00
Kraj:Dania - w roku 1995: 33.144 zaś w 2003 r. : 31.100
Węgry w roku 1995: 3.189 a w 2003 : 13.900
Portugalia w roku 1995: 10.060 a w 2003: 18.000
Wielka Brytania w 1995: 18.799 a w 2003: 27.700

Dania 31.100 - 33.144 = -2.044 dolarów ( zmniejszenie dochodu )
33.144 - 100%
2.044 - x%
x = (2.044*100%): 33.144
x = 6,2% ( zmniejszenie o 6,2 %

Węgry w roku 1995: 3.189
a w 2003 : 13.900
13.900 - 3.189 = 10.711 dolarów ( zwiększenie)

3.189 - 100%
10.711 - x%
x = ( 10.711*100%) : 3.189 =
x = 335,9% zwiększenie o 335,9%

Portugalia w roku 1995: 10.060
a w 2003: 18.000
18.000 - 10.600 = 7.400 dolarów ( zwiekszenie )

10.060 - 100%
7.400 - x%
x = (7.400*100% ) : 10.060
x = 73,6% ( zwiększenie o 73,6%)

Wielka Brytania w 1995: 18.799
a w 2003: 27.700

27.700 - 18.799 = 8.901 dolarów ( zwiększenie)

18.799 - 100%
8.901 - x%
x = (8.901*100%):18.799
x = 47,3% ( zwiększenie o 47,3% )