Wielomiany W(x) i Q(x) są równe. Wyznacz wartości współczynników a,b,c, jeżeli:
a) W(x)= 3x3 - (a+3) x2 + 7x+ c
Q(x)= 3x3 +4x2 - (b+1) x+ 4

b) W(x)= 5x3- (3a+1) x2 + bx - 3/4
Q(x) = 5x3 + 2x2 - (3b +2) x + 1/2c

c) W(x) = ax4 + (4-3b)x2 +7x - 0,75c
Q(x) = x3 + ax2 + 7x+ 4

Rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2009-05-16T17:46:25+02:00
(a)
a+3=4 stąd a=1
-(b+1)=7 stąd -b-1=7 -b=8 b=8
natomiast c=4

(b)
-(3a+1)=2 stąd -3a -1 = 2 -3a=3 a=-1
b= -(3b+2) b= -3b-2 4b = -2 b = -1/2
1/2 c = -3/4 2c= -3 stad c = -3/2


(c)

a=0
4-3b =a stąd 4-3b=0 3b=4 b=4/3
-0,75 c= 4 -3/4 c=4 -3c =16 c= - 16/3