Odpowiedzi

2009-11-22T11:21:33+01:00
Mają one ogromny wpływ na ogołny bilans na danym obszrze. uczestniczą one aż w ok. 55% w zasilaniu odpływu powierzchniowego. Posiadaja nieocenione znaczenie gospodarcze. Wykorzystanie tych wód wiaze sie z duzymi kosztami ich oczyszczania i uzdatniania. Głowne ścieki tych wód sa oddalone od ludnosci a zauwazyc to mozna na zadko zlaudnionych obszrach .
14 3 14
2009-11-22T11:23:06+01:00
Wody podziemne mają ogromne znaczenie dla ogólnego bilansu wodnego na danym obszarze. Badania przeprowadzone przez Polską Akademię Nauk dowiodły, że uczestniczą one aż w ok. 55% w zasilaniu odpływu powierzchniowego (czyli w zasilaniu rzek). Wody podziemne mają ponadto nieocenione znaczenie gospodarcze. Pozostają nadal głównym rezerwuarem wód pitnych dla potrzeb ludności i przemysłu spożywczego (oraz hodowli), mimo że w wielu aglomeracjach miejskich wykorzystuje się dla tych celów również (a czasami głównie) wody powierzchniowe. Wykorzystanie wód powierzchniowych wiąże się jednak z koniecznością kosztownego ich oczyszczania i uzdatniania a ponadto główne ścieki tych wód (rzeki) są często nazbyt oddalone od miejsc osadnictwa. Daje się to zauważyć zwłaszcza na rzadko zaludnionych obszarach wiejskich.

Biorąc pod uwagę sposób i głębokość zalegania wód podziemnych można wyróżnić:
-wody zaskórne (glebowe)
-wody gruntowe, mające - podobnie jak wody glebowe - duże znaczenie dla zasilania odpływu powierzchniowego.
-wody naporowe - głębinowe, znajdujące się pod ciśnieniem hydrostatycznym. Do tego rodzaju wód podziemnych są też zaliczane wody artezyjskie, występujące w Polsce głównie w basenach niecki warszawskiej i łódzkiej;
-wody szczelinowe, zalegające w szczelinach skał krystalicznych oraz w kanałach i jaskiniach skał węglanowych (wody krasowe).

5 3 5