Odpowiedzi

2009-11-22T11:28:42+01:00
Funkcja przyjmuje wartość największą, więc a<0. Skorzystaj z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej: y=a(x-p)^2+q, gdzie W(p,q) jest wierzchołkiem paraboli. Następnie, aby obliczyć współczynnik a, wykorzystaj informację o miejscu zerowym funkcji: W(-1)=0.
2009-11-22T11:48:21+01:00