Odpowiedzi

2009-11-22T11:31:21+01:00
Gdyż każdy był związany ze swoim polis:D
9 2 9
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T11:31:46+01:00
Państwa-miasta.
Grecy nie stworzyli jednego państwa. Żyli w niewielkich państwach i państewkach. Większość z nich była tak niewielka, że obejmował jedynie dolinę wśród gór. Za przyłączami otaczających ją łańcuchów górskich zaczynało się inne państwo. Ludzie mieszkali najczęściej w miastach. Za ich murami rozciągały się pola uprawne, a dalej pastwiska i lasy. Taki rodzaj niewielkiego państwa nazywamy państwem-miastem.

Grecy mieli wspólny język i wspólne obyczaje. Nazywali samych siebie Hellenami, a swój kraj – Helladą.
6 2 6
2009-11-22T11:35:36+01:00
Hellenowie nigdy nie stworzyli jednego,potężnego państwa, pomimo że wszyscy posługiwali się językiem greckim , mieli podobne obyczaje i czcili tych samych bogów.Do tego przyczyniło się położenie Hellady.Osady greckie powstawały w dolinach pooddzielanych od siebie ostrymi zboczami.Dlatego kontakty z sąsiadami żyjącymi po drugiej stronie górskich pasm były utrudnione.W tych warunkach mieszkańcy z każdej doliny tworzyli odrębną wspólnotę obywateli nazywaną polis. Jest to tzw. miasto-państwo.Było to bowiem nie wielkie państwo obejmujące obszarem nie tylko miasto , lecz także okoliczne wsie i osady.
13 4 13