Wypisz miejsca, w których można załatwić podane sprawy (urząd powiatowy, urzędy wojewódzki)

1. otrzymanie prawa jazdy
2. zgoda na zbiórkę pieniędzy na terenie województwa
c. rejestracja pojazdu
d. zgoda na zmianę nazwiska i imienia
e. otrzymanie paszportu
f. otrzymanie karty wędkarskiej
g. rejestracja bezrobotnych
h. złożenie skargi konsumenckiej

1

Odpowiedzi

2009-05-16T17:48:11+02:00
1. urząd powiatowy- wydział komunikacji
2. urząd wojewódzki
c. urząd powiatowy- wydz. komunikacji
d. urząd wojewódzki
e. urząd powiatowy
f. urząd powiatowy
g. urząd powiatowy
h. urząd wojewódzki
16 4 16