Odpowiedzi

2009-11-22T11:43:28+01:00
Znajdź masę ciała poruszającego się po prostej, które pod oddziaływaniem siły 30 N w czasie 5 s zmienia swą prędkość z 25 m/s na 30 m/s.

a=Δv/t
Δv=30m/s-25m/s=5m/s
a=5m/s:5s=1m/s²

a=F/m
m=F/a
m=30N/1m/s²=30kg
2009-11-22T11:44:27+01:00
Zgodnie z drugą zasadą dynamiki: F=a*m
definicja przyspieszenia: a=Δv/t
F=(Δv*m)/t
przekształcając: m=(F*t)/Δv
Δv=30-25=5m/s
m=30N*5s/5m/s=30kg