Rysujemy dwa okręgi:jeden o promieniu 3 cm ,drugi o promieniu4cm.jakapowinna być odległość między środkami tych okręgów ,aby okręgi te :a)były stycze zewnętrznie,b)były styczne wewnętrznie,c)przecinały się w dwóch punktach,d)były rozłączne?

1

Odpowiedzi

2009-04-02T23:40:00+02:00