Zad.1.
Uzupełnij zdania , używając odpowiednich form czasownika w nawiasach

James and Katie (come)....... from the USA. They (star)....... in Dawson's Creek,but they (act)........in lotos of other films , too.
James's father (sell).......mobile phones and his mother (teach)......gymnastics .He (do)....... a lot of gymnastics and athletics and he (play)..... the guitar . Katie (live)....... films (her favourite actor is Tom Hanks),shopping and dancing.James and Katie (read).......lot too.

zad.2.
ułóż wyrazy we właściwej kolejności .
1.like/don't/that/I/programme
...................................
2.from/des/come/he/where
..................................
3.you/Stad Trek/do/like
..............................
4.TV/brother/does't/my/watch
......................................
5.your/an/father/does/office/work/in
..............................................
6.in/a/don't/house/live/big/we
........................................
7.Britain/they/come/do/from
......................................
8.doesn't/English/understand/she
.........................................zad.3.
napisz prawdziwe zdania , używając przysłówków częstotliwości . Wykorzystaj sugestie z ramki i własne pomysły


RAMKA:
clean my room , be nois , cook my dinner , get up at six o'clock , havelotos of money , laugh at my jokes , write to my
1.I sometimes clean my room
2.I...............................
3.My parents...................
4.My friends.......................
5.My english teacher.............................
6.My favourite singer.........................


zad.4.
uzupełnij zdania , wykorzystując przysłówki częstotliwości w nawiasach .

1.She wears jeanse.(never)She ..............jeans.
2.My Brother is happy.(always) My Brother ................ happy.
3.I am lote for school.(sometimes) I.................lote for school.
4.We watch that programme (always) that programme.
5.They don't visit us. (usually) They............. us.
6.We don't go shopping. (often) We .............. shopping.


z góry dziękuje :*

3

Odpowiedzi

2009-11-22T11:57:06+01:00
Zadanie 1

Uzupełnij zdania , używając odpowiednich form czasownika w nawiasach

to chyba chodzi o to żeby zmienić końcówki tych czasowników podanych w nawiasach ale nie jestem pewna.


Zadanie 2


ułóż wyrazy we właściwej kolejności .
1.like/don't/that/I/programme
I don't like that programme
2.from/des/come/he/where

3.you/Stad Trek/do/like
do you like Stad Trek ?
4.TV/brother/doesn't/my/watch
my brother doesn't watch TV
5.your/an/father/does/office/work/in

6.in/a/don't/house/live/big/we
........................................
7.Britain/they/come/do/from
......................................
8.doesn't/English/understand/she
.........................................
2009-11-22T11:59:11+01:00
Uzupełnij zdania , używając odpowiednich form czasownika w nawiasach

James and Katie come from the USA. They star in Dawson's Creek,but they actin lotos of other films , too.
James's father sells mobile phones and his mother teaches gymnastics .He does a lot of gymnastics and athletics and he plays the guitar . Katie lives films (her favourite actor is Tom Hanks),shopping and dancing.James and Katie read lot too.

zad.2.
ułóż wyrazy we właściwej kolejności .
1.like/don't/that/I/programme
I don't like that programme
2.from/des/come/he/where
Where does he come from
3.you/Stad Trek/do/like
Do you like star trek?
4.TV/brother/doesn't/my/watch
My brother doesn't watch TV
5.your/an/father/does/office/work/in
Does your father work in an office?
6.in/a/don't/house/live/big/we
We don't live in a big house
7.Britain/they/come/do/from
Do they come from Britain?
8.doesn't/English/understand/she
She doesn't understand Englishzad.3.
napisz prawdziwe zdania , używając przysłówków częstotliwości . Wykorzystaj sugestie z ramki i własne pomysły


RAMKA:
clean my room , be noisy , cook my dinner , get up at six o'clock , havelotos of money , laugh at my jokes , write to my
1.I sometimes clean my room
2.I am never noisy
3.My parents often laugh at my jokes
4.My friends rarely get up at six o'clock
5.My english teacher alway has lots of money
6.My favourite singer never writes to me

zad.4.
uzupełnij zdania , wykorzystując przysłówki częstotliwości w nawiasach .

1.She wears jeanse.(never)She never wears jeans.
2.My Brother is happy.(always) My Brother is always happy.
3.I am lote for school.(sometimes) I am sometimes late for school.
4.We watch that programme (always) that programme. We always watch that programme
5.They don't visit us. (usually) They usually don't visit us.
6.We don't go shopping. (often) We don't often go shopping.
3 2 3
2009-11-22T16:11:40+01:00
4)
1.She wears jeanse.(never)She never wears jeans.
2.My Brother is happy.(always) My Brother is always happy.
3.I am lote for school.(sometimes) I an somerimes lote for school.
4.We watch that programme (always)we always watch that programme.
5.They don't visit us. (usually) They usually dont visit us.
6.We don't go shopping. (often) We dont often go shopping.

3)
1.I sometimes clean my room
2.I get up at six o'clock every day.
3.My parents always cook my dinner.
4.My friends sometimes laughs at my jokes.
5.My english teacher never writes to my mum.
6.My favourite singer always has a lot of money.

2)
1.I don't like that programme
2.Where does he come from
3.Do you like star trek?
4.My brother doesn't watch TV
5.Does your father work in an office?
6,We don't live in a big house
7.Do they come from Britain?
8.she doesn't understand English

1)
James and Katie come from the USA. They star in Dawson's Creek,but they act lotos of other films , too.
James's father sells mobile phones and his mother teaches gymnastics .He does a lot of gymnastics and athletics and he plays the guitar . Katie lives films (her favourite actor is Tom Hanks),shopping and dancing.James and Katie read lot too.
2 3 2