Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T11:59:20+01:00
Krajobraz młodoglacjalny odznacza się dużą ilością zagłębień bezodpływowych, wypełnionych częściowo wodami jezior lub torfowiskami, słabo rozwiniętym naturalnym drenażem ;)
2009-11-22T12:00:10+01:00
Krajobraz młodoglacjalny:
- odznacza się dużą ilością zagłębień bezodpływowych, wypełnionych częściowo wodami jezior lub torfowiskami,
- słabo rozwinięty naturalny drenaż (odwadnianie terenu przez sieć cieków powierzchniowych i odpływów podziemnych),
- zawartością węglanu wapnia w utworach powierzchniowych
- przewagą gleb zbliżonych do brunatnych.
- są tu lasy mieszane rzędu Fagetalia zastępowane na sandrach przez bory, z którymi wiąże się proces bielicowania przeważające gleby brunatne.
- występujące jeziora należą przeważnie do typu eutroficznego (jeziora słodkowodne o dużej zawartości substancji pokarmowych, obfitej florze i faunie; nadmiar związków organicznych rozkłada się powodując duże zużycie tlenu i zahamowanie procesów mineralizacji; zaczynają dominować organizmy beztlenowe; jeziora eutroficzne w wyniku osadzania mułu wypłycają się, przekształcając się w staw, bagno lub torfowisko niskie).
- na glinie zwałowej przeważa gospodarka rolna,
- na piaskach sandrowych panują lasy,
- w zagłębieniach pojeziernych i na dnach dolin występują liczne tereny łąkowe, a jeziora są obiektami gospodarki rybackiej.
1 3 1