Proszę o rozwiązanie tych 3 zadań jak najszybciej... :)

1. Określ współrzędne trzech dowolnych punktów, które należą do wykresu podanej funkcji.
a) y = 2x² + 1
b)y = -3x²
c) y = -3/x

2.Sprawdź, czy punkty A i B należą do wykresu danej funkcji.
a)f(x) = -5x + 4, A=(1, -9), B=(-2, 14)
b)f(x) = (2x - 1)(x-5), A=(5,0), B=(2,9)

3.Sprawdź, czy punkty A i B należą do wykresu funkcji f.

a) f(x) = -3x - 1 0,⅓,-⅓
b) f(x) = -x² + 4 -4,2,-2
c) f(x) = x³ - 1 0,1,-1

1

Odpowiedzi

2009-11-22T12:19:43+01:00
A) y = 2x² + 1
b)y = -3x²
c) y = -3/x

a) tabelka :
x=1
x=0
y=2x²+1
y=5
y=1

b)
x=1
x=0
y=9
y=0

c)x=1
x=0
y=3
y=0


2.Sprawdź, czy punkty A i B należą do wykresu danej funkcji.
a)f(x) = -5x + 4, A=(1, -9), B=(-2, 14)
b)f(x) = (2x - 1)(x-5), A=(5,0), B=(2,9)

a)-9=-5*1+4
-9=-1
Punkt A nie nalezy

14=-5*-2+4
14=14
punkt B należy

b)b)f(x) = (2x - 1)(x-5), A=(5,0), B=(2,9)
2x²-10x-x+5
0= 2×50-50-5+5
0=0
Punkt A należy

2x²-10x-x+5
9=2x4-20-2+5
9=-9
Punkt b nie nalezy

3.Sprawdź, czy punkty A i B należą do wykresu funkcji f.

a) f(x) = -3x - 1 0,⅓,-⅓
b) f(x) = -x² + 4 -4,2,-2
c) f(x) = x³ - 1 0,1,-1

a)1/3=-3x0-1
1/3=-1
punkt a nie nalezy
b)2=16+6
2=20
punkt a nie nalezy
c)1=0
punkt a nie nalezy

3 ZADANIE NIE JESTEM PEWNA , PONIEWAŻ NIE SĄ PODANE DOKLADNE WSPOLRZEDNE PUNKTÓW