Odpowiedzi

2009-11-22T13:09:53+01:00
2⁰+2⁻²
_____________________ +¾=
(²/₃)⁻²-5 * (-2)⁻²+(½)⁻²
1+¼
-----------------+¾=
1½-5*(-¼)+4

-------------+¾=
1½-5/4+4

-------+¾=

2
---=

2:5/4=2*4/5=8/5=1,6

b)

3⁻³ * 2³ * 6⁻²
____________=
3⁻² * 2⁵ * 6⁻⁵

1/27*8*1/36
---------------=
1/9*32*1/7776

8/972
----------=
32/69984

8/972:1/2187=8/972*2187/1=17496/972=18
Gwarancji nie wystwiam :D