Odpowiedzi

2009-11-24T02:27:21+01:00
Na pewno siła krycia?

Siła krycia jest pojęciem związanym z przemysłem lakierniczym. Definiuje się ją różnie np jako ilość m2 powierzchni jaką można pomalować przy pomocy 1 litra farby, lub też przy pomocy absorbancji, zgodnie z definicja:

I(X)=I(0)*exp(-K*ro*x)

gdzie I(x) - natężenie światła po przejściu przez warstwę o grubości x gęstości masowej ro i "sile krycia" (absorbancji) K, I(0) 0 natężenie światła padającego

wtedy najczęściej podaje się wartość wielkości 1-exp(-K*ro*x) i podaje w procentach: 95% siły krycia = exp(-K*ro*x) = 5% = ilość światła jaka przchodzi przez warstwę farby.