Proszę pomóżcie mi rozwiązać te zadania od tego zależy czy będę mieć 3 na koniec roku naprawdę bardzo proszę ;)

1. Jakie ciśnienie wywiera na lod łyżwiarz o masie 60 kg , jesżeli powierzchnia jednej łyżwy wynosi 10 cm (kwadratowych ) ?

2. Jaka jest wartość siły działająej na tłok silnika parowego o średniy 25 m jezeli średnie ciśnienie pary wynosi 1,5 kN/m(kwadratowyh)


3. Zamień 1 atmosferę tehniczną na megapaskale

1

Odpowiedzi

2009-05-16T20:30:52+02:00
1. P=F/S
F= 60kg * 10N/kg = 600kg
P=600kg/10cm2=60Pa

2. F=P * s
S= (12,5m)do kwadratu * 3,14 = 490,625m2
F= 490,625m2 * 1500N = 735937,5 N

3. 1 at = 98066,5 Pa = 0,0980665 mPa