1.suma dwóch liczb wynosi 15. Jeżeli pierwszą liczbę zwiększymy dwukrotnie, a drugą zmniejszymy o jedną trzecią tej liczby, to suma zwiększy się o 7. Jakie to liczby?
2. Test składa się z 25 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje 4 punkty, za każdą błędną otrzymuje jeden punkt, a za brak odpowiedzi 0 punktów. Zanek zdobył 77 punktów. Na ile pytań nie odpowiedział?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T12:27:50+01:00
Zad.1.
x - pierwsza liczba
y - druga liczba

x + y = 15
2x + 2/3y = 15 + 7

y = 15 - x
3x + y = 66

y = 15 - x
3x + 15 - x = 66

y = 15 - x
2x = 51

y = 15 - x
x = 25,5

y = -10,5
x = 25,5

Zad.2.
a + b + c = 25
4a + (-1)b + 0c = 77

b = 25 - c - a
4a - 25 + c + a = 77

b = 25 - c - a
5a + c = 102

I nic z tego w taki sposób. Trzeba pomyśleć.
Możliwe jest jedynie:
a = 20
b = 3
c = 2