Odpowiedzi

2009-11-22T12:22:22+01:00
Oblicz miejsce zerowe funkcji:

y = ½ x + 4
0=1/2x+4
1/2x=-4
x=-8

y = -2x -7
0=-2x-7
2x=-7
x=-7/2
2009-11-22T12:24:31+01:00
Y=1/2x + 4
-1/2x=4 /(-1/2)
x=-8
y=-2x - 7
2x=-7 /2
x=-7/2
x=-3i 1/2
2009-11-22T12:25:56+01:00
Y = ½ x + 4
0=½ x + 4
-½x = 4 /*2
x =- 8


y = -2x - 7
0 = -2x - 7
2x=-7/*(-2)
x =-3,5