W Poniższej tabeli podano liczbę mieszkań (w tysiacach) oddanych do uzytku w Polsce w latach 1950-2004.
Rok 1950 : 59,5 ; rok 1960: 142,1; rok 1970 : 194,2 ; rok 1978: 283,6 rok 1980 : 189,6 ; rok 1990: 134,2 ;rok 1999: 82,0 ; rok 2004 : 108,0.
a)oblicz procentowy wzrost liczby oddanych do uzytku mieszkan w roku 1978 w porównaniu z rokiem 1960.wynik zaokraglij do czesci setnych.
b)o ile procent mniej mieszkan oddano do uzytku w roku 1999 w porównaniu z rokiem 1990? wynik zaokraglij do czesci setnych.
c) liczba mieszkan w 2004 r. stanowiła 66,4 % liczby mieszkań z 2003 r. Ile mieszkan oddano do uzytku w 2003 roku?

2

Odpowiedzi

2009-11-22T12:33:11+01:00
283,6-142,1
----------------- x100%
142,1

141,5
---------- x100% 1415:1424=0,9957 0,99577x100% = w przyblizeniu 99,58
142,1 wzroslo o 99,58
7 3 7
2009-11-22T13:38:05+01:00
A)283,6 :142,1 %= 99,6 spr.99,6%x142,1=141,5+142.1=283,6
b)82:134,2 %= 61,1 % spr. 61,1%x134,2= 82
c)108 :66,4%=162,7 spr. 162,7x66,4%=108
7 2 7