Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T12:30:01+01:00
Oblicz dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne a dla jakich dodatnie.
Badzo prosze o wszystkie obliczenia.

a) f (x)= x- 8
wartości ujemne
x-8>0
x>8
wartości ujemne
x-8<0
x<8
b) f (x)= -0.5x + 5.5
dodatnie
-0,5x+5,5>0
-0,5x>-5,5
x<11
ujemne
-0,5x+5,5<0
-0,5x<-5,5
x>11
c) f (x)= ¾ x +½
dodatnie
¾ x +½ >0
¾ x >½
x>1/2*4/3
x>2/3
ujemne
¾ x +½ <0
¾ x <½
x<1/2*4/3
x<2/3
1 5 1
2009-11-22T12:32:24+01:00
A) f (x)= x- 8
y>0
x-8>0
x>8

y<0
x-8<0
x<8

b) f (x)= -0.5x + 5.5
y<0
-0,5x+5,5<0
-0,5x<-5,5
x>11

y>0
-0,5x+5,5>0
-0,5x>-5,5
x<11

c) f (x)= ¾ x +½
y<0
¾ x +½ <0
¾ x <-0,5/0,75
x<0,66

x>0,66

2009-11-22T17:10:39+01:00
A) x-8>0
x>8
b)
-0,5x+5,5>0
5,5>0,5x /*2
11>x
c)
3/4x+1/2>0 /*4
3x+2>0
3x>-2
x>-2/3
Dla tych są dodatnie gdy zmienisz > na < będą ujemne :)