Zapisz w najprostszej postaci:
a. O ile większy jest obwód kwadratu o boku x+10 od obwodu prostokąta o bokach x-1 i x+2 ?
b. O ile mniejsza od liczby x jest średnia arytmetyczna liczb x, x-5 i x-7 ?
c. O ile większa jest liczba 20 razy większa od x+1 od liczby o 20% większej od x-1?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T12:32:01+01:00
Zapisz w najprostszej postaci:
a. O ile większy jest obwód kwadratu o boku x+10 od obwodu prostokąta o bokach x-1 i x+2?
4(x+10) = 4x+40
2(x-1)+2(x+2)=2x-2+2x+4=4x+2
4x+40-(4x+2)=4x+40-4x-2=40-2=38
b. O ile mniejsza od liczby x jest średnia arytmetyczna liczb x, x-5 i x-7?
x - [(x+x-5+x-7):3] = x - [(3x-12):3] = x - (x-4) = x-x+4 = 4
14 4 14