Proszę o przetłumaczenie zdań w trybie rozkazującym:
- proszę pójść ze mną do miasta
- jedz dużo owoców i warzyw
- pijcie codziennie szklankę mleka
- uczesz się przed lustrem
- nie zapomnijcie o podręczniku
- napiszcie trzy ćwiczenia na jutro
- przetłumacz ten tekst na język niemiecki
- niech pan ich zaprosi na swoje urodziny
- pożegnajcie się ze swoimi kolegami
- niech pan będzie ostrożny
- zamknij okno
- odpowiedzcie na moje pytania
- weź ze sobą parasol

2

Odpowiedzi

2012-08-30T21:23:25+02:00

Kommen Sie bitte mit mir in die Stadt

Iss viel Obst und Gemüse

Trinkt ein Glas Milch jeden Tag

Kämme dich vor dem Spiegel

Vergesst das Lehrbuch nicht

Schreibt drei Übungen für morgen

Übersetze den Text ins Deutsch

Laden Sie  sie bitte zu Ihrem Geburtstag ein

Verabschiedet euch von euren Freunden

Seien Sie bitte vorsichtig

Mach das Fenster zu

Beantwortet meine Fragen

Nimm einen Regenschirm mit

2012-08-30T21:53:20+02:00

Witam,

 

1) Proszę pójść ze mną do miasta.

Kommen Sie bitte mit mir in die Stadt.

2) Jedz dużo owoców i warzyw.

Iss viel Obst und Gemüse.

3) Pijcie codziennie szklankę mleka.

Trinkt täglich ein Glas Milch.

4) Uczesz się przed lustrem.

Kämme dich vor dem Spiegel.

5) Nie zapomnijcie o podręczniku.

Vergesst das Lehrbuch nicht.

6) Napiszcie trzy ćwiczenia na jutro.

Schreibt drei Übungen für morgen.

7) Przetłumacz ten tekst na język niemiecki.

Übersetze diesen Text ins Deutsche.

8) Niech pan ich zaprosi na swoje urodziny.

Laden Sie bitte sie zu Ihrem Geburtstag ein.

9) Pożegnajcie się ze swoimi kolegami.

Verabschiedet euch von euren Freunden.

10) Niech pan będzie ostrożny.

Seien Sie bitte vorsichtig.

11) Zamknij okno.

Mach das Fenster zu.

12) Odpowiedzcie na moje pytania.

Antwortet auf meine Fragen.

13) Weź ze sobą parasol.

Nimm einen Regenschirm mit.

=====================================================================

bitte sehr :)