1)Omów fazy rozwoju Morza Bałtyckiego
2)Wyjaśnij,dlaczego woda w zatoce Botnickiej jest mniej słona niż w zatoce Gdańskiej
3)Scharakteryzuj florę i faunę Morza Bałtyckiego
4)Napisz 5 największych miast położonych nad Bałtykiem.
z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

2009-11-22T18:37:14+01:00
1Morze Bałtyckie, Bałtyk jest morzem młodym, poniżej przedstawiono jego ewolucję.
- Bałtyckie Jezioro Lodowe
Bałtyk zaczął się kształtować u schyłku plejstocenu, to znaczy od około 12 tys. lat BP. Wówczas to wody topniejącego lądolodu skandynawskiego utworzyły Bałtyckie Jezioro Lodowe. Poziom wody był wówczas niższy od obecnego o około 90 m.
Jezioro Ancylusowe
Około 7000 lat p.n.e. wskutek wyniesienia Skandynawii, odciążonej po stopieniu lodu, dochodzi do zamknięcia połączenia z Morzem Północnym i Bałtyk przekształca się w Jezioro Ancylusowe, nazwane tak od słodkowodnego ślimaka Ancylus fluviatilis.
Morze Litorynowe
Do kolejnego połączenia z Morzem Północnym przez cieśniny duńskie dochodzi ok. 6000 lat p.n.e. Powstaje wówczas Morze Litorynowe. Jest ono silnie zasolone, a jego powierzchnia była nieco większa niż powierzchnia dzisiejszego Bałtyku. Powierzchnia morza około 4000 lat p.n.e. osiągnęła stan obecny, lub nieco wyższy.
Morze Mya
Morze Mya to faza rozwoju Bałtyku trwająca do dzisiaj. Oczekuje się, że w przyszłości zmieni się zasięg Morza Bałtyckiego. Prawdopodobnie dojdzie do wynurzenia części dna Zatoki Botnickiej, natomiast część odcięta w ten sposób od morza ulegnie przekształceniu w jezioro odcięte od morza i wypełnione wodą słodką.

2. 1.Zatoka Gdańska
- znajduje się blisko ocenu
- ma lepszą wymianę wód.
2. Zatoka Botnicka
-jest dalej .
-do niej dochodzi mało wód .

3. Fauna Bałtyku jest stosunkowo uboga występują między innymi
foka szara morświn dorsz makrela ciernik śledź łosoś
Flora Bałtyku Glony wielokomórkowe występują na płytkich wodach Bałtyku (do 30 m)
4. Sankt Petersburg Göteborg, Gdynia, Kotka, Aarhus i Helsinki
11 5 11