Odpowiedzi

2011-03-14T21:14:53+01:00

Odmienne części mowy:

*czasownik (co robi? co się z nim dzieje?) - odmienia się przez: osoby, liczby, rodzaje, czasy, tryby, strony

*liczebnik (ile? który z kolei?) - odmienia się przez: przypadki, liczby, rodzaje.

*rzeczownik (kto? co?) - odmienia się przez: przypadki, liczby, posiada rodzaj

*przymiotnik (jaki? jaka? jakie? czyj? czyja? czyje? który? która? które?) - odmienia się przez: przypadki, liczby, posiada rodzaj, podlega stopniowaniu

*zaimek: odmienia się przez przypadki, liczby, rodzaje

# rzeczowny (kto? co?)

# przymiotny (jaki? jaka? jakie?)

# liczebny (ile? który z kolei?)

Nieodmienne częsci mowy:

*partykuła - niesamodzielna część mowy

*przyimek - niesamodzielna część mowy

*przysłówek (jak? gdzie? kiedy?)

*spójnik  -niesamodzielna część mowy

*wykrzyknik

*zaimek przysłowny - Odpowiada na pytania przysłówka

 

 

38 4 38