Odpowiedzi

2009-11-22T12:55:00+01:00
V=s×h
s- pole podstawy = Pp
h - wysokość
Pc=2Pp+Pb
2PP=Pc-Pb
Pp=1/2 (Pc-Pb)
Pp= 36 cm2
h= ??
1 1 1
2009-11-22T12:57:21+01:00
Pc - pole powierzchni całkowitej = 312 cm²
Pb - pole powierzchni bocznej = 240 cm²
(Pc - Pb)/2 = Pp -pole podstawy
(312 - 240)/2 = 36 cm²
w podstawie jest kwadrat o boku a
a² = Pp = 36 cm² - pole podstawy
a = √36 = 6 cm - bok podstawy
Pb = 4ah = 4 razy 6 razy h
h - wysokość graniastosłupa
Pb = 24h
240 = 24h
h = 240/24 = 10 cm
wysokość graniastosłupa = 10 cm
V - objętość graniastosłupa = Pph = 36 razy 10 = 360 cm³
1 5 1