Odpowiedzi

2009-11-22T13:22:34+01:00
Po nacjonalizacj przystąpiono w 1947 roku do "bitwy o handel." co doprowadziło do zmonopolizowania równiez tego działu gospodarki przez panstwo.Zachowano wprawdzie spółdzielnie handlowe i usługowe ale członków pozbawiono wpływu na ich funkcjonowanie.Władze komunistyczne główny nacisk położyły na rozwój przemysłu cieżkiego przede wszystkim zbrojeniowego. Rzad komunistyczny po umocnieniu władz przystapił do kolektywizacji rolnictwa na Wzór Radziecki ..Propagowano tworzenie spółdzielni produkcyjnych, które miały zapewnic wzrost produkcji rolnej dzieki zastosowaniu mechanicznych sprzetów np traktorów.
Kolektywizacja miała wpłynac na uwolnienie ze wsi siły roboczej, potrzebnej w rozbudowującym sie przemyśle.Władze aby przyspieszyc kolektywizacje, podwyzszały podatki nakładane na rolników indywidualnych chcac doprowadzic ich gospodarstwa do upadku. Rozpoczeto kampanie propagandową przeciwko włascicielom najwiekszych gospodarstw. POniewaz te działania nie przyniosły efektów tylko w 1953 roku zaaresztowano ponad 200 tys rolników.Skolektywizowano jednak około 10% gruntów ornych bo opór wsi bnył silniejszy niz oczekiwano.
Na wzór radziecki wprowadzono "normy wydajności pracy" które nastepnie podwyzszano. Propaganda panstwowa lansowała tez pierwszego polskiego; "przodownika pracy" Wincentego Pstrowskiego który wzywał do współzawodnictwa w pracy i przekraczania norm.Rolników zmuszano do dostarczania produktów po zanizonych cenach w ten sposób pośrenio finansujac industrializacje. w 1950 władze przeprowadziły wymiane pieniadz.Panstwo pozbawiło obywateli olbrzymiej sumy około 3 miliardów nowych złotych. Dażenie do kolektywizacji oraz przeznaczanie srodków budzetowych na rozwój przemysłu cieżkiegon spowodowały załamanie produkcji rolnej a co za tym idzie niedobór żywienia. Problem ten władze próbowały rozwiazac poprzez rozbudowanie "systemu zbiorowego zywienia". Taka koncepcja relacji panstwo-obywatel oznaczała totalne uzaleznienie społeczeństwa od panstwa oraz ograniczała do minimum sfery prywatnosci kazdego człowieka na rzecz funkcjonowania w kolektywie.
1 1 1