Wskazać w kierunku którego atomu powinny być przesunięte wspólne elektrony w cząsteczkach: CO2, SO2, NH4, H2S, PH3, BCl3, CCl4, HBr, SiO2, ICl, F20, HI, BH3


W którym z wymienionych związków wiązanie jest najsilniej spolaryzowane?
a)HF, HI, HBr, HCl

b)NH3, H20, HF, CH4

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T13:13:12+01:00
CO2--- w strone O
SO2 w strone O
NH4-w strone N
H2S-w strone H
PH3-w strone P
BCl3- w strone Cl
CCl3-w strone Cl
HBr-w strone Br
SiO2-w strone O
ICl-w strone Cl
F20-w strone F
HI-w strone I
BH3-w strone H

a)HF
b)HF
4 5 4
2009-11-22T13:13:49+01:00
O, S, N, S, P, Cl, Cl, Br, O, I, F, I, B,

a) HI
b) HF
2 3 2