Odpowiedzi

2009-11-22T13:13:24+01:00
Http://zadane.pl/zadanie/75685

inne przykłady barier to:
- ograniczenia w budowie infrastruktury (drogowej, telekomunikacyjnej)
- niekorzystne ukształtowanie terenu dla osiedlania się i tworzenia większych skupisk miejskich
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T13:13:56+01:00
Gospodarka Alp opierała się w przeszłości na ekstensywnym, półkoczowniczym wypasie zwierząt, obecnie wypas koncentruje się w pobliżu stałych osad w dolinach górskich. W niektórych częściach Alp prowadzi się rozwiniętą gospodarkę leśną, dolne partie stoków i dna dolin, szczególnie na pd., są miejscem intensywnej uprawy (np. oliwek, drzew owocowych). Stosunkowo niewielką rolę odgrywa przemysł wydobywczy. Duże zasoby energetyczne rzek alpejskich wykorzystują liczne elektrownie.
W ciągu ostatniego wieku podstawową gałęzią gospodarki stała się turystyka, zarówno letnia, jak i zimowa. W Alpach znajduje się największa na świecie liczba kolejek i stałych wyciągów linowych. Przez Alpy prowadzi wiele dróg i linii kolejowych, biegnących w dolinach rzecznych i przecinających położone niżej przełęcze. Na ich szlakach wybudowano liczne mosty i tunele, z których najważniejsze łączą: Lyon z Turynem, Genewę z Turynem, Berno z Mediolanem, Vaduz z Mediolanem, Innsbruck z Weroną, Salzburg i Graz z Wenecją i Triestem. Najdłuższe tunele znajdują się pod Mont Blanc (Arlberg) i w masywie Św. Gotharda (Alpy Lepontyjskie).