Odpowiedzi

2009-11-22T13:15:24+01:00
W Galicji Wschodniej doszło do konfliktu polsko-ukraińskiego, ponieważ Ukrainczycy chcieli odłączyć się od Rzeczposlitej Obojga Narodów oraz chcieli wyodrębnić swoją kulturę.


1 1 1
2009-11-22T13:16:53+01:00
Główną przyczyną były wzajemne roszczenia terytorialne dotyczące Galicji.

Bezpośrednią przyczyną konfliktu było zorganizowanie zamachu zbrojnego przez stronę ukraińską, w celu przejęcia władzy nad terytorium spornym, co wywalało spontaniczną kontrakcję ze strony polaków, którzy w stanowili większość mieszkańców miast. Otwarty konflikt rozpoczął się we Lwowie 1 listopada 1918 roku, a zakończył 17 lipca 1919, kiedy wojsko polskie wyparło armię ZURL (Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej) za Zbrucz, który stał się rzeką graniczną.
4 1 4