Reakcje Redoks, których zapisy słowne przestawiono poniżej, nie są reakcjami wymiany. Zaznacz w każdym zapisie reakcji chemicznej: utleniacz, reduktor, utlenianie i redukcję.

a) węgiel + tlen -----> tlenek węgla (IV)
b) wodór + tlen ------> tlenek wodoru

1

Odpowiedzi

2009-11-22T13:34:39+01:00
A)

0 0 IV -II
C + O2 --> CO2

0
C jest reduktorem
0
O jest utleniaczem


0 IV
C ---> C to rekacja utleniania

0 -II
O ---> O to reakcja redukcji


b)

0 0 I -II
H2 + O2 ---> 2HO

0
H2 jest reduktorem

0
O2 jest utleniaczem


0 I
H2 -->2H to reakcja utleniania

0 -II
O2 ---> 2O to rekacja redukcji


Nie wiem jak zrobic ideksy dolne, ale zapewnie wiesz kiedy to ma być. Np: O2
Nie mam pewności , czy jest do dobrze
2 1 2