Zad 1. Wykonaj obliczenia i uzupełnij zdanie.
Jeżeli w ciągu 24 h Ziemia obróci się wokół własnej osi o 360 stopni to w ciągu:
a) 1 minuty obróci się o ......
b) ........ obróci się o 1'
c) 1 h obróci sie o
d)......... obróci się o 1 stopień
Obliczenia :Uzupełnij tabele wpisując :
a) dł. geograficzna
b) różnice długości geograficznych między Warszawą a podanym
miastem
c) różnice czasu między Warszzawą a podanymi miastami
d) godzine czasu miejscowego w danym mieście wzgledem
czasu miejscowego zanotowanego w Warszawie

Miejscowość Dł. Geog. Różnica dł geog. Różnica czasu H.czasu
miejsc.

Warszawa 21 E nie ma nie ma 12.00
Baku 50 E 29 stopni 116 min 13.56
Hamburg 10 E
Madryt
Meksyk
Manila

Obliczenia:

Zad 3 W warszawie jest h. 17.00 Okresl czas strefowy dla
podanych miejscowosci

a)Los Angeles
b)Nowy Jork
c)Madryt
d) Moskwa
e) Tokio

Zad 4Wykreśl wyrazy tak aby zdania były prawdziwe
a) Południk 0 stopni jest srodkowym poludnikiem strefy
czasu UNIWERSALNEGO/MOSKIEWSKIEGO
b) Liczba sterf czasowych istniejacych na swiecie to 24/48
c) W miesiącach od kwietnia do pazdziernika wprowadzony jest czas LETNI/ZIMOWY o h. WECZEŚNIEJSZY/POZNIEJSZY
od czasu srodkowoeuropejskiego rowny czasowi MOSKIEWSKIEMU/ WSCHODNIOEUROPEJSKIEMU
d) w miesiącach od listopada do marca obowiazuje czas LETNI/ZIMOWY rowny naszej strefy , czyli sterfy czasu ZACHODNIOEUROPEJSKIEMu/ SRODKOWOEUROPEJSKIEMU

Z góry dziękuję za odpowiedzi, mardzo mi sa potrzebne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T13:32:49+01:00
A.4 STOPNIE
B.1/4 MINUTY
C.15 STOPNI
D.4 MINUTY
OBLICZENIA:
360:24=15
15STOPNI-1H
4 STOPNIE-1 MIN
8 2 8