1.Wysokośći równoległoboku są równe 4cm i 3cm, a jego pole 36cm(kwadratowych). Oblicz obwód tego równoległoboku


2.Plac ma kształt rombu. Ścieżka biegnąca wzdłuż jednej przekątnej ma długość 45m. Ile metrów ma ścieżka biegnąca wzdłuż drugiej przekątnej,jeżeli plac ma 9 arów?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T13:15:42+01:00
1.
P=a*h
36:4=9cm szerokość
36:3=12cm długość
Obw=2a+2b
Obw=2*9+2*12
Obw=18+24
Obw=42cm
Obwód tego równoległoboku wynosi 42 cm

2.
9arów= 900m²
√900 = 30m - długość jednego boku
30*4=120m
45*2=90
120-90=30
30:2=15m długość drugiej przekątnej
Odp: Ścieżka biegnąca wzdłuż drugiej przekątnej jest równa 15m
2009-11-22T13:15:26+01:00
Zad 1
P=36
P=a*h
36=a*3 /: 3
a=12

36=b*4 /: 4
b=9

Obw=2a +2b
Obw=24+ 19=42 cm
2009-11-22T17:31:23+01:00
1.
P=a*h
36:4=9cm jeden bok
36:3=12cm drugi bok
Ob=2a+2b
Ob=2x9+2x12
Ob=42cm

2.
9arów= 900m²
√900 = 30m - długość boku
30x4=120m
45x2=90
120-90=30
30:2=15m - druga przekątna