Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T13:23:08+01:00
Sinα = M

tgα = ?

Korzystam z 1 trygonometrycznej i obliczam cosα
cos²α + sin²α =1
cos²α = 1-sin²α
cos²α = 1- M²
cosα = √(1-M²)

Obliczam tgα
tgα = sinα : cosα

tgα = M : √(1-M²)
tgα =[ M : √(1-M²)]*[(√(1-M²):√(1-M²)] usuwam niewymierność mianownika
tgα =[ M(√(1-M²)]: (1-M²)