Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T13:36:42+01:00
In in October (wpaździerniku), in the evening (wieczorem), in the morning (rano) in the afternoon (popołudniu), in summer (w lecie), in winter (wzimie), inautumn (jesienią), in spring (wiosną), in 1988 (w roku 1988), in a week (za tydzień)

at at noon (wpołudnie), at midnight (o północy), at the weekendów weekend),
at Easter (na Wielkanoc), at Christmas (na Boże Narodzenie), at 3 o'clock (o godzinie 3), at night (w nocy)

on Monday (wponiedziałek), on that day (tego dnia), on May 2 (2 maja), on Christmas Day (w dzień Bożego Narodzenia),

by byApril (do kwietnia), by next week (do przyszłego tygodnia)

from to from 2 o'clock to 3 o'clock (od godz. 2 do 3), from June to July (od czerwca do lipca)

after after supper (po kolacji), after school (po szkole)

before before 3 o'clock (przed godz. 3)

until until the dawn (aż do świtu)

PRZYIMKI ODNOSZĄCE SIĘ DO RUCHU I POŁOŻENIA

to to school (do szkoły), to the mountains (w góry)

from fromwork (zpracy), from London (z Londynu) at at the bank (przy banku), at the trafik lights (przy światłach),

at at school (w szkole), at work (wpracy), at the mze\mg(na spotkaniu),
at home (w domu)

in in a drawer (w szufladzie), in a bag (w torbie)

under under the bed (pod łóżkiem), under the armchair (pod fotelem)

over over my head (ncd moją głową), over the fireplacefatfd kominkiem)

between between the chair and the table (między krzesłem a stołem)

next to next to the window (obok okna), next to the door (obok drzwi)

in front of in front of the house (przed domem)

behind behind the desk (za ławką), behind me (za mną)